کاربرد تیلت سنسورIMU در گیرنده‌های مولتی فرکانس

برای درک تیلت سنسور درابتدا باید تعریف زاویه تیلت را بدانیم.

زاویه تیلت چیست؟

زاویه تیلت به زاویه انحراف از زاویه قائم گویند.
tilt sensor

مشکلات کار با گیرنده های مولتی فرکانس

در انجام برخی عملیات نقشه برداری با گیرنده های مولتی فرکانس امکان استقرار گیرنده به صورت قائم بر روی نقطه مورد نظر وجود ندارد مانند :
  1. نقاطی که بر روی آن‌ها مانعی وجود دارد.
  2. وجود دیواریا ساختمان بلند در مجاورت نقطه که باعث عدم دستیابی به دقت لازم میگردد، زیرا گیرنده ما دارای ابعادی می‌باشد واین اندازه با وجود برخورد به دیوار امکان اندازه گیری دقیق نقطه را فراهم نخواهد کرد.
  3. برخی نقاط صعب العبور که امکان استقرار بر روی آن‌ها وجود ندارد.

راه حل چیست؟

اما با گذر زمان تولید کنندگان گیرنده مولتی فرکانس از این موضوع آگاه شده و با اضافه کردن تیلت سنسور به گیرنده‌های مولتی فرکانس مشکلات ذکر شده را حل کرده وانجام عملیات با گیرنده‌های مولتی فرکانس را برای نقشه بردارها آسان کردند.تولید کنندگان با اضافه کردن سخت افزاری به گیرنده‌های مولتی فرکانس که قادر به محسابه میزان کجی و انحراف یا همان زاویه تیلت را وسپس مختصات دقیق نقطه استقرار ژالن را محاسبه کنند.

انواع تیلت سنسور

  • تیلت سنسور های مغناطیسی ارزان قیمت یا Magnetometer
  • تیلت سنسور های IMU
اما تیلت سنسور های مغناطیسی به دلیل تکنولوژِی قدیمی دارای یک سری معایب اساسی میباشند از جمله :
1-  نیاز به انجام کالیبراسیون نسبت به سایت کاری که یک فرآیند زمان بر وپیچیده می باشد و قبل ازهر برداشت باید انجام شود.
2 – تیلت سنسورهای مغناطیسی به دلیل تاثیر مغناطیسی زمین قادر به اندازه گیری زاویه‌های تیلت بیشتر از 15 نیستند.
3 – عدم برداشت نقاط به صورت آنی به این معنا که هر نقطه باید یک دقیقه برداشت شود، که امکان انجام این کار در محیط های شهری که برخی نقاط صعب العبور وغیرقابل دسترس نظیر ساختمان‌ها و دیوار های بلند وجود ندارد.
4 -عدم استفاده در محیط های با میدان مغناطیسی ناشی از دکل‌های برق، دکل های BTS، ساختمان‌های فلزی، حریم خودروها و سطوح استیل و شیشه ای
5 -عدم امکان پیاده سازی نقاط

تیلت سنسورIMU

در تیلت سنسور IMU بسیاری از معایب ذکر شده در نوع مغناطیسی حذف شده از جمله :
1 – عدم نیاز به کالیبراسیون
2- مصون از اختلالات مغناطیسی
3- امکان اندازه گیری زاویه تیلت تا 60 درجه
4- امکان برداشت نقاط به صورت آنی و بدون نیاز به استقرار طولانی بر روی نقطه
5 – امکان پیاده سازی نقاط با سرعت بالا
6 – عدم نیاز به تراز نگه داشتن ژالن و درنتیجه کاهش خطای انسانی ناشی از عدم تراز گرفتن ژالن
7- امکان برداشت نقاط صعب العبور وغیر قابل دسترس با سرعت بالاتر

گردآورنده : امیرحسین عمادی نیا