تجهیزاتدقیق و کارآمد

در کنار

نیم قرنافتخار

بازرگانی امیر همواره دغدغه فراهم آوردن محصولاتی کارآمد و مرقون به صرفه در حوزه نقشه برداری را داشته است.

ما با نیم قرن حضور در کنار شما پلی ساخته ایم از محصولات با کیفیت و دقیق برای نقشه برداران حرفه ای.

سبد محصول
توتال استیشن

سبد محصول
گیرنده های ماهواره ای
GPS/GNSS


سبد محصول
تئودولیت


سبد محصول
کنترلر گیرنده های ماهواره ایسبد محصول
ترازیاب لیزری