سبد بزرگی ازمحصولات

در کنار

نیم قرن تجربهدر کنار شما

بازرگانی امیر سبد بزرگی از محصولات در حوزه نقشه برداری را فراهم آورده است. 

ما با نیم قرن حضور در کنار شما پلی ساخته ایم از محصولات با کیفیت و دقیق برای شما

سبد محصول
توتال استیشن

سبد محصول
گیرنده های ماهواره ای
GPS/GNSS


سبد محصول
تئودولیت


سبد محصول
تجهیزات لیزری