جی پی اس چیست ؟

در واقع GPS عبارت است از یک صورت فلکی که مجموعه ای از ۲۷ ماهواره که با دقت هر چه تمام تر در مدار زمین به گردش در می آید و امواج را به گیرنده مولتی فرکانس مستقر بر روی زمین می‌فرستند.

فاصله بین این ۲۷ ماهواره و سرعت آنها به گونه ای طراحی شده که هیچ گاه تداخلی در کارشان ایجاد نمی‌شود.

و تمام زمین را تحت پوشش خود قرار می‌دهند.

این ماهواره‌ها بطور دائم وشبانه روزی، امواج رادیویی را به تمام سطوح زمین ارسال می‌کنند.

امواج دائما فاصله بین ماهواره ها را گزارش می‌دهند.

به این ترتیب که اگر یک گیرنده بر روی زمین این اطلاعات را دریافت کند، از طریق آن قادر به شناسایی موقعیت خود است.

تکنولوژی aRTK در گیرنده مولتی فرکانس

تکنولوژی aRTK یک تکنولوژی به روز در گیرنده‌های مولتی فرکانس هست که مختص بردهای همیسفیر می‌باشد.

این تکنولوژی این امکان را فراهم می‌آورد که موقعی که ارتباط گیرنده روور با منبع تصحیحات قطع می‌شود دستگاه روور را به مدت زمان محدود با دقت سانتی‌متر در حالت فیکس نگه دارد و قابلیت برداشت برای گیرنده مولتی فرکانس همچنان فراهم باشد.

این تکنولوژی بر اساس الگوریتم‌هایی طراحی شده که نسبت به شرایط منطقه برداشت ، مدت زمانی که قبلا برداشت انجام شده و تعداد ماهواره‌ها دستگاه روور را به مدت زمان حدود 10 الی 20 دقیقه وابسته به شرایط در حالت فیکس نگه می‌دارد و عملیات برداشت به صورت مستمر توسط نقشه‌بردار بدون قطعی ادامه می یابد.