ترازیابی درجه یک

اهداف ترازیابی درجه یک در نقشه‌برداری

 1. بررسی جابجایی‌های ارتفاعی پوسته زمین (ژئودینامیک زمین).
 2. ایجاد نقاط مبنایی برای شبکه های کنترل میکروژئودزی.
 3. ایجاد سیستم ارتفاعی یکسان برای تهیه نقشه‌های پوششی کشور.

 

دستورالعمل‌های نقشه‌برداری برای ترازیابی دقیق درجه یک

در نقشه‌برداری برای ترازیابی ابتدا محل ایستگاه‌ها را شناسایی و نزدیک‌ترین و راحت‌ترین مسیر بین دو ایستگاه انتخاب می‌شود.

فواصل ایستگاه‌ها با توجه به درجه ترازیابی و وضع جغرافیای منطقه متفاوت می‌باشد.

برای ترازیابی درجه یک فواصل ایستگاه‌ها در مناطق دشت حدود 2.5 کیلومتر و برای مناطق کوهستانی به 1.5 کیلومتر خواهد رسید.

رپرهای ایستگاه‌های ترازیابی باید در جهت شمال و جنوب باشد و مشخصات ایستگاه‌ها با توجه به دستور العمل سازمان نقشه‌برداری، بر روی بنچ مارک و در سه سطر رو به شمال نوشته شود.

 

شناسایی محل ایستگاه‌ها

در نقشه‌برداری محل ایستگاه‌های ترازیابی بسیار دقیق ضمن حرکت در امتداد مسیر انجام و محل نقطه با توجه به موارد ذیل تعیین خواهد گردید:

 • محل نقطه خارج از حریم راه آهن و راه باشد.
 • محل نقطه خارج از مسیل و آب رو باشد.
 • نقطه در زمین‌های زراعی، باغچه و یا در محل کار لوله‌های نفت، آب، کانال و عوارض مشابه انتخاب نشود.
 • سعی شود حتی الامکان از محوطه ساختمان‌های دولتی نظیر ادارات و یا مجاورت ساختمان‌های قدیمی و تاریخی برای محل نقطه استفاده شود.
 • پایه‌های بتنی پل‌های بزرگ و یا ساختمان‌های مشخص و مطمئن که امکان نصب دیسک مخصوص در آنها وجود دارد نیز می تواند برای ایستگاه ترازیابی مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت دیسک باید طوری نصب شود که استقرار دقیق میر بر روی آن امکان‌پذیر باشد.
 • پس از شناسایی کامل و تعیین دقیق محل ایستگاه، به موازات ساختمان آن، برگ شناسائی(شناسنامه) نقطه ترازیابی تهیه شود.

 

اندازه‌گیری زوایای قائم

اندازه‌گیری زوایای قائم در تمام شبکه ژئودزی درجه یک الزامی است و نکات زیر باید در این اندازه‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد:

 • اندازه‌گیری زوایای قائم از دو طرف یک امتداد به طور همزمان انجام شود.به طوری که فاصله زمانی بین قرائت زاویه قائم دو طرف مقابل از نیم ساعت تجاوز نکند.
 • از قرائت زوایای قائم در ساعات اول و آخر شب اجتناب گردد.
 • نکته: بهترین موقع برای اندازه‌گیری زوایای قائم بین ساعات 22 شب تا 2 بعد از نیمه شب می‌باشد.
 • قرائت زوایای قائم حداقل در دو شب و هر شب حداقل در دو کوپل انجام گیرد.
 • نکته: از قرائت دوبار متوالی مستقیم یا دو بار متوالی معکوس خودداری گردد.
 • ارتفاع تئودولیت و ارتفاع نشانه ایستگاه مقابل تا سانتیمتر اندازه‌گیری و یادداشت گردد.

گرد آورنده : امیرحسین عمادی نیا