آموزش نقشه برداری

ترازیابی درجه یک1402/07/10

ترازیابی درجه یک

ترازیابی درجه یک اهداف ترازیابی درجه یک در نقشه‌برداری بررسی جابجایی‌های ارتفاعی پوسته زمین (ژئودینامیک زمین). ایجاد نقاط مبنایی برای ...

مشاهده
  • 1
  • 2

© 2022 - 2023. All Rights Reserved