مقالات آموزشی

سامانه سمت1402/06/05

سامانه سمت

سامانه سمت ، آغازگر روش‌های نوين موقعيت‌يابی آنی دقيق در ايران سامانه  موقعیت یابی تهران که به اختصار “سمت” نامیده ...

مشاهده

© 2022 - 2023. All Rights Reserved