مقالات آموزشی

سامانه سمت1402/06/05

سامانه سمت

سامانه سمت ، آغازگر روش‌های نوين موقعيت‌يابی آنی دقيق در ايران سامانه  موقعیت یابی تهران که به اختصار “سمت” نامیده ...

مشاهده
ترازیابی درجه یک1402/07/10

ترازیابی درجه یک

ترازیابی درجه یک اهداف ترازیابی درجه یک در نقشه‌برداری بررسی جابجایی‌های ارتفاعی پوسته زمین (ژئودینامیک زمین). ایجاد نقاط مبنایی برای ...

مشاهده

© 2022 - 2023. All Rights Reserved