گیرنده ایستگاهی

سامانه سمت1402/06/05

سامانه سمت

سامانه سمت ، آغازگر روش‌های نوين موقعيت‌يابی آنی دقيق در ايران سامانه  موقعیت یابی تهران که به اختصار “سمت” نامیده ...

مشاهده
سامانه شمیم1402/07/08

سامانه شمیم

 تعریف سامانه شمیم شمیم ” شبکه مدیریت یکپارچه مالکیت ها ” که توسط سازمان ثبت و املاک کشور راه اندازی ...

مشاهده

© 2022 - 2023. All Rights Reserved