تراز لیزری و شاقول لیزری

تراز و شاقول لیزری PRONIVO مدل PNML

تراز لیزری
  • میدان دید 120 درجه
  • خطوط لیزر دقیق
  • غیرحساس به تغییرات دما و ویبره

دقت ترازیابی±3mm/10m
برد لیزرحداکثر 30 متر
برد لیزر با گیرندهحداکثر 50 متر
 زاویه پوشش لیزر 120 درجه
 نقطه شاقولی 4 عدد (دو عدد در صفحه افق- دو عدد در صفحه عمود)
 نوع تراز خود تراز توسط کمپانساتور ثقلی تا 4± درجه
نوع باطری3 عدد باطری از نوع AA
زمان استقرار3 ثانیه
تعداد خطوط لیزر3 خط لیزر (یک عدد افقی-دو عدد عمودی)

تصاویر محصول

اشتراک گذاری در email
Email
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

گزینه های اشتراک

اشتراک‌گذاری