ترازیاب

ترازیاب اپتیک اتوماتیک SOUTH مدل NL-Z2

ترازیاب اتوماتیک SOUTH
  • مجهز به دسته حمل و نقل
  • مجهز به کلید کنترل عملکرد کمپانساتور
  • مجهز به منشور جهت قرائت تراز کروی
  • پیچ حرکت بطنی اصطحکاکی در هر دو طرف دستگاه

بزرگ نمایی32 برابر
دقت کمپانساتور±0.3″
حداقل فاصله فکوس30 سانتی متر
دقت ترازیابی±1mm
قطر عدسی شیئی45 میلیمتر

تصاویر محصول

اشتراک گذاری در email
Email
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

گزینه های اشتراک

اشتراک‌گذاری