به مرکز دانلود سایت بازرگانی امیر خوش آمدید

عنوانتوضیحنسخهسایزبازدیدتاریخ اضافه شدهدانلود
Android-EGSTAR-Operation-Guide8.02 مگابایت8780-06-19 دانلودپیش نمایش
Android-SurX4.0-User-Manual-2018103013.51 مگابایت6780-06-19 دانلودپیش نمایش
EGStar3.0_Getac_En_Ver2018.07.02_WinPhone6.63 مگابایت01401-09-09 دانلود
STH TO RINEX_170505_Win7.85 مگابایت01401-09-09 دانلود
StaticToRinex_200318_Win1.99 مگابایت0780-06-19 دانلود
SurPad4.0_User-Manual_V1.0_201903_ENG-16.91 مگابایت8-462-01-09 دانلودپیش نمایش
SurPad4.0_User-Manual_V1.0_201903_ENG-16.91 مگابایت131401-09-17 دانلودپیش نمایش
SurPad4.0_User-Manual_V1.0_201903_ENG-16.91 مگابایت61401-09-17 دانلودپیش نمایش
SurPro5.0_V1.7.2022110399.81 مگابایت441401-09-17 دانلود
Surpad4.0.20092940.07 مگابایت2159-03-29 دانلود

برای دانلود اپلیکیشنtSurveyکلیک کنید

برای استفاده از اپلیکشن tSurvey در حالت دمو از تب Device وارد منو Communication شده و گزینه Connection Type را بر روی حالت Demo قرار دهید.

برای دانلود اپلیکیشنSurpro 5 کلیک کنید

برای استفاده از اپلیکشن Surpro 5 در حالت دمو از تب Device وارد منو Communication شده و گزینه Connection Type را بر روی حالت Demo قرار دهید.