نویسنده: devadmin

منحنی میزان1402/05/08

منحنی میزان

منحنی میزان چیست؟ در کارتوگرافی،خطوطی فرضی روی زمین هستند که نقاط دارای ارتفاع یکسان بالای یک سطح داده شده ،نظیر سطح ...

مشاهده
خطای زاویه ای1402/04/14

خطاهای زاویه‌ای

خطاهای زاویه‌ای در مهندسی نقشه‌برداری   خطاهای زاویه خوانی براساس نوع منبع خطا خطاهای دستگاهی یکی از خطاهای زاویه ای درمهندسی نقشه برداری ...

مشاهده

© 2022 - 2023. All Rights Reserved