نمایشگاه ژئوماتیک 92

جزئیات

  • رویداد: نمایشگاه ژئوماتیک
  • سال برگزاری: 1392
  • فناوری: سازمان نقشه برداری
  • نقش های کلیدی: شرکت در نمایشگاه
  • مشتری: آپسیس
  • تاریخ: اردیبهشت 92
  • محل: سازمان نقشه برداری

آلبوم تصاویر