pro-laser

دسته بندی محصولات

تراز لیزری مدل PNML4

تراز لیزری مدل PNML4
  • تراز لیزری
  • PNML4
  • ProNivo

catalog

مجهز به دیوید HIGH POWER جهت ایجاد خطوط لیزر با بالاترین شفافیت خط لیزر در هر دو محورعمودی(امتداد یافته) و افقی

مشخصه مقدار