تبدیل اسلاید

تراز و شاقول لیزری PRONIVO مدل PNML

تراز و شاقول لیزری PRONIVO مدل PNML با ویژگی های بینظیری هم چون:

  • میدان دید ۱۲۰ درجه

  • خطوط لیزر دقیق

  • غیرحساس به تغییرات دما و ویبره

  • با دو سال گارانتی طلایی بازرگانی امیر 

pronivo.1
دقت ترازیابی
میدان دید
تعداد خطوط لیزر
دقت ترازیابی ±۳mm/10m
برد لیزر حداکثر ۳۰ متر
برد لیزر با گیرنده حداکثر ۵۰ متر
 زاویه پوشش لیزر  ۱۲۰ درجه
 نقطه شاقولی  ۴ عدد (دو عدد در صفحه افق- دو عدد در صفحه عمود)
 نوع تراز  خود تراز توسط کمپانساتور ثقلی تا ۴± درجه
نوع باطری ۳ عدد باطری از نوع AA
زمان استقرار ۳ ثانیه
تعداد خطوط لیزر ۳ خط لیزر (یک عدد افقی-دو عدد عمودی)